O SOUTĚŽI Svisle HODNOCENÍ Svisle PARTNEŘI Svisle VÝSLEDKY Svisle KIS Svisle KONTAKT
   
Přihláška na seminář
Soutěž Mléčná farma roku  
  Nová kategorie soutěže
Letošní ročník je ukončen. První informaci o konání dalšího ročníku sdělíme na konci září 2017“„Konečné výsledky 9. ročníku najdete v záložce „VÝSLEDKY“. Odborné prezentace ze semináře ve Větrném Jeníkově najdete v záložce KIS (Kravský informační systém).

„Za dobrou kvalitou produkovaného mléka se vždy skrývá dobrá práce, dobré vedení provozu, úsilí a angažovanost pracovníků farmy. Soutěž o nejlepší mléčnou farmu pořádá v České republice společnost Zoetis za podpory partnerských firem. Projekt vznikl po vzoru obdobné soutěže s dlouholetou tradicí ve Velké Británii a V USA. Odborná porota (specialisté na chov a zdraví dojného skotu) hodnotí v 6 parametrech přihlášené farmy. Soutež je urcena chovatelum mlécného skotu v České republice. Zúcastnit se mohou chovatelé s počtem krav základního stáda nad 100 ks, kteří vyhodnocují individuální PSB u všech dojnic.

Prihlášené farmy mohou soutežit ve 2 kategoriích, dle chovaných plemen (CESTR a HOLŠTÝN). Cílem projektu je ocenit dobré a motivovat ostatní producenty mléka k zavádění opatření, které zvyšují kvalitu produkovaného mléka, tedy konkurenceschopnost.“

Kdo se může zúčastnit?

Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav základního stáda nad 100 ks, kteří vyhodnocují individuální somatické buňky v mléce v kontrole užitkovosti u všech svých dojnic za období posledních 12 měsíců.

Složení odborné poroty 2016

Jako v minulých letech bude porotě předsedat Ing. Růžena Seydlová (Milcom a.s.). Dále specialisté na zdravotní problematiku skotu MVDr. Jiří Davídek a MVDr. Miroslav Novák. Posledním členem poroty je MVDr. Libor Borkovec, technický manažer společnosti Zoetis.
Ceny vítězům

Vítězné farmy se stávají především vzorem pro ostatní, budou představeny v odborném tisku, ale ani finanční ocenění není zanedbatelné. V každé ze dvou kategorií (ČESTR a HOLŠTÝN) budou 3 nejlepší farmy oceněny finančními odměnami ve výši:

1. místo 50 000 Kč
2. místo 30 000 Kč
3. místo 15 000 Kč


tecky
Kdo se může zúčastnitSložení odborné porotyCeny vítězům


tecky
 

Ministerstvo zemědělství
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

Copyright © Zoetis 2015 Všechna práva vyhrazena. Privacy Policy
Zoetis Česká republika, s.r.o, Nám. 14 října 642/17, 150 00, Praha 5, tel.: 257 101 111, fax: 257 101 101, e-mail: mlecnafarma@zoetis.com. Pro kompletní informace o přípravcích čtěte aktuální souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci. V případě dotazů k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.


Všechny informace na této stránce jsou poskytnuty pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované veterinářem. Všechna rozhodnutí o terapii a péči musí být učiněna společně s veterinárním lékařem a s ohledem na individuální situaci pacienta.

Tráva